NLM Logo
" חינם לקחתם חינם תיתנו " (מתי 10:8)

דף הבית  |  מפת האתר  |  צור קשר  |  עזרה    
לימודי תנ"ך ספרי נצרות
בחינם
ספרי נצרות אלקטרונים
בחינם
אודותינו
 


ברוכים הבאים למיסיון החיים החדשים

כדי להפיץ את בשורת המים (טבילת ישוע) והרוח המאפשרת לאנשים לפתור את בעיית ה חטא המבוססת על דבר האלוהים הטהור הנראה בתנ"ך, מיסיון החיים החדשים תירגם והדפיס ספרי נצרות בחינם במספר שפות.

למרות שישנם הרבה נוצרים כיום, אנו רואים שרבים מהם למעשה רק מבקרים בכנסייה בימי ראשון ודבר הישועה לא נמצא בבהירות בליבם. אך ישוע אמר, "אם לא ייוולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים" (יוחנן 3:5).

מה זה להייוולד מחדש כאן? להיוולד מחדש זה לא רק לעזוב את חיי החטא של האדם ולהתחיל חיים חדשים לאחר שמאמינים בישוע, כפי שרוב האנשים חושבים. למרות שזה טוב, כשלעצמו זה לא להיוולד מחדש ולא להיוושע. כאשר התנ"ך אומר לנו שאנו חייבים להיוולד מהמים והרוח, המשמעות היא ש"החוטאים חייבים לעשות תשובה, להאמין בטבילת ישוע ובדם על הצלב, ועל ידי כך לקבל את מחילת החטאים בליבם ולהפוך לצדיקים." במילים אחרות, המשמעות היא הלידה שלעיל. אין זה שינוי אשר בא מבני האנוש, אלא זוהי טרנספורמציה הבאה מאלוהים.

בראשונה ליוחנן 5:6-7 התנ"ך אומר, "זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים הרוח המים והדם ושלושתם לאחת המה." ישוע בא אל האדמה הזו במים ודם. ישוע נולד מגופה של מרים הבתולה, התגלם בגוף אדם, וכשהיה בן 30 הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן. עבודת הישועה אשר גרמה לנו להיוולד מחדש מהים והרוח מתחילה עם לידתו של ישוע, וכשהוא שטף את כל חטאי העולם כשקיבל את הטבלתו מיוחנן המטביל, נציג האנושות, בנהר הירדן.

אנו יודעים היטב שישוע באופן יצוגי הורשע במקומנו על ידי ששפך את דמו על הצלב. אך מדוע היה על ישוע, אלוהים בעצמו אשר היה חף מחטא, לשאת את ההרשעה הזו על הצלב? יש סיבה ותוצאה בכל הדברים. מותו של ישוע על הצלב בגלל חטאינו קשור היטב לטבילתו, כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, הייתה זו צורה של סמיכת הידים. פטרוס השליח אמר בראשונה לפטרוס 3:21 שאות הטבילה היא אשר הושיעה אותנו. המשמעות של זה אם כן היא, שישוע בא על ידי הטבילה והצלב.

בטבילת ישוע מוסתר סוד מחילת החטאים, סוד הלידה מחדש מהמים והרוח. למרות זאת, אם נתעלם מטבילת ישוע ולא נאמין בה, אנו עצמנו נבגוד ברצון האלוהים ונזנח את ישועתנו שלנו. ספרי הנצרות בחינם של מיסיון החיים החדשים מספקים הסברים ברורים על הישועה הנכונה בהתבססות על יסודות תנ"כיים מוצקים, והם מספקים את מושגי היסוד של הישועה כמו כיצד האדם יכול להיוולד מחדש מהמים והרוח. לפרטים נוספים, אנו מעודדים את מבקרנו לקרוא את ספרי הנצרות בחינם שלנו אשר אנו מספקים בצורה מודפסת או אלקטרונית.

 
בחר את שפתך    


Sign up for Partnership
Partner's Zone
   
Copyright © 2001 - 2021 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.