NLM Logo
" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
 


HEBT U OOIT HET EVANGELIE VAN HET WATER EN DE GEEST ONTMOET?

  Boodschappen van Mede-Arbeiders
"De loon van de zonde is de dood!"
Pastor Jim Montgomerie, Netherlands  

Het doopsel dat Jezus ontving en Zijn bloed an het Kruis volbrachten God’s gerechtigheid. Zowel zij de reeds de verlossing van de zonden hebben ontvangen als ook zij die geen zonden met hun vlees hebben begaan. Bovendien begaan we zonden waarvan we ons niet bewust zijn en daarom zijn we voorbestemd om veroordeelt te worden voor deze zonden.... [Meer]


Vorige Boodschappen van Mede-Arbeiders
Maria Marinceska
(Netherlands)
Zuster Jenny Montgomerie
(Netherlands)
Petra
(Belgium)
Claudia polko
(Netherlands)


 Boeken Recensies
"Bent U Werkelijk Wedergeboren Uit Het Water En De Geest"
Jim Montgomerie, Netherlands  

Dit boek is noodzakelijk en onmisbaar in deze moeilijke tijden. Er is een ding wij kan zeker van zijn, Jezus komt terug. Maar voor wie komt Hij? Gods geschreven woord is hier heel duidelijk in. Johannes 3:5. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan... [meer]


Welkom bij de New Life Mission.
  - Een dienst van Gratis Christelijke Boeken

The New Life Mission vertaalt en publiceert de gratis Christelijke boeken in verschillende talen om het evangelie van het water (Jezus' doopsel) en de Geest te verspreiden. Dit evangelie stelt de mensen in staat om hun probleem van de zonde op te lossen op basis van het zuivere Woord van God dat in de Bijbel geopenbaard wordt.

Alhoewel er tegenwoordig veel Christenen zijn, zien we dat velen van hen in feite slechts de kerk op zondagen bezoeken en er geen duidelijke standaard en Woord van zaligheid in hun hart gevonden kan worden. Maar Jezus zei, "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan" (Johannes 3:5).

Wat betekent de wedergeboorte hier? De wedergeboorte, betekent niet, zoals de meeste mensen denken, slechts het zondige leven opgeven en een nieuw leven beginnen nadat men in Jezus is gaan geloven. Alhoewel dit goed zou zijn, is dit op zich niet de wedergeboorte en men is ook niet gered. Als de Bijbel ons zegt dat we wedergeboren moeten zijn uit het water en de Geest, dan betekent het dat "zondaars moeten berouw hebben, in het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis geloven, daarbij de verlossing van de zonden in hun hart ontvangen en rechtvaardig worden." Het betekent dus dat men wedergeboren wordt van bovenaf. Dit is niet een verandering die van de mensen komt, maar het is een verandering die van God komt.

In 1 Johannes 5:6-7 zegt de Bijbel, "Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een." Jezus kwam naar deze aarde door het water en het bloed. Jezus werd geboren uit het lichaam van de Maagd Maria in de personificatie van een mens en toen Hij 30 jaar oud werd, doopte Johannes de Doper Hem in de Jordaan. De werken van de zaligheid die ons wedergeboren laten worden uit het water en de Geest, beginnen bij de geboorte van Jezus en toen Hij de zonden van de wereld wegwaste door Zijn doopsel van Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, in de Jordaan te ontvangen.

We weten maar al te goed dat Jezus indirect in onze plaats veroordeeld was door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. Maar waarom moest Jezus, God Zelf die zondeloos is, deze veroordeling aan het Kruis dragen? Er zijn oorzaken en gevolgen in alle dingen. Dat Jezus voor onze zonden aan het Kruis stierf is nauw verbonden met de gebeurtenis van Zijn doopsel toen Hij door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd, wat een vorm van het opleggen van handen was. De Apostel Petrus zei in 1 Petrus 3:21 dat het doopsel het tegenbeeld was dat ons redt. Dit betekent dat Jezus door het doopsel en het Kruis kwam.

In het doopsel van Jezus ligt het mysterie van de verlossing van de zonden verborgen, het mysterie van de wedergeboorte van het water en de Geest. Als we, desondanks, dit doopsel van Jezus negeren en er niet in geloven, zullen we de wil van God verraden en onze eigen zaligheid opgeven. De gratis Christelijke boeken van de New Life Mission geven een duidelijke verklaring van de standaard van de zaligheid door het te baseren op grondige en stevige bijbelse grondbeginselen en zij spreken basisconcepten van de zaligheid aan zoals bijv. hoe men wedergeboren kan worden van het water en de Geest. Voor meer informatie, moedigen we onze bezoekers aan om de gratis Christelijke boeken te lezen die wij in gedrukte of electronische vorm uitgeven.

 
    Kies uw taal

Sign up for Partnership
Partner's Zone
Book Reivew
Messages from Coworkers
 
   
Auteursrecht © 2001 - 2021 The New Life Mission. Alle rechten zijn voorbehouden.